Tilmeldte
23
Navn Bemærkning Distance
Alf Riisom Butler''''s Choice ruten 120 km
Allan Nielsen Entreprenørgårdens rute 60 km
Anya Bekker Thorkilsen Entreprenørgårdens rute 60 km
Claus Levin Butler''''s Choice ruten 120 km
Freddy Jakobsen Entreprenørgårdens rute 60 km
Hans Erik Madsen Entreprenørgårdens rute 60 km
Jan Ulrich Madsen Butler''''s Choice ruten 120 km
Kasper Gommesen Entreprenørgårdens rute 60 km
Kenneth Bramming Entreprenørgårdens rute 60 km
Kenneth Olsen Entreprenørgårdens rute 60 km
Lars Espersen Entreprenørgårdens rute 60 km
Lars Grunewald Butler''''s Choice ruten 120 km
Michael Blochstrand Entreprenørgårdens rute 60 km
Michael Brendebjerg Entreprenørgårdens rute 60 km
Michael Gommesen Entreprenørgårdens rute 60 km
Nikolaj Bojsen Butler''''s Choice ruten 120 km
Per R. Rasmussen Entreprenørgårdens rute 60 km
Peter Due Entreprenørgårdens rute 60 km
Peter Terp Entreprenørgårdens rute 60 km
Poul Due Entreprenørgårdens rute 60 km
Tina Dorrit Nielsen Entreprenørgårdens rute 60 km
Torben Gommesen Entreprenørgårdens rute 60 km
Truels Jepsen Entreprenørgårdens rute 60 km